Fascinující cesta šumavského rodáka za uznáním, kterého se mu dostalo až na samém okraji Evropy

Poznejte příběh Karla Boublíka, autora desítek výstavních budov ve městě chráněném UNESCO. Dotkněte se tvorby našeho krajana s uměleckým nadáním a vizí, který byl ve své zemi zapomenut. Téměř 100 let po jeho smrti, zavadil pisatel následujících textů o ukrajinský zdroj, s ukázkou osobitého architektonického díla v ulicích Lvova. Jak se okouzlenému amatérskému badateli podařilo doplnit jednotlivé střípky nejen profesního života Karla Boublíka, posuďte sami.

Život architekta

Architektonické dědictví a adresy pobytu Karla Boublíka

150 let od narození Karla Boublíka

Článek na webových stránkách Generálního konzulátu ČR ve Lvově

Koláž používá ilustraci z projektu „Hrdost města“ Lvovské městské rady