Výrobce cukrovinek a jeho příspěvek polské literatuře

František Staff s rodinou

František Cyril Staff (Franciszek Staff) – 22.04. 1845 – 03.03. 1902, majitel vyhlášené lvovské cukrárny, aktivní člen, též předseda České besedy (1886).

Počátkem 70. let 19. stol. se ve Lvově usadil český cukrář Staff, který se záhy stal součástí krajanského spolku a též majitelem prosperující cukrárny a výrobny perníků (od r. 1874). Prodejna sídlila nedaleko lvovského Rynku na dnešní ul. Lesii Ukrainky č. 11. Díky oblibě jeho produkce se dopracoval k jistému majetku, neboť z dostupných pramenů lze potvrdit, že v r. 1896 prodal nemovitost na ul. K. Levynskoho č. 25. Kvalita cukrovinek Staffovy Fabryky cukrów i pierników byla veřejně oceněna v průběhu Všeobecné zemské výstavy 1894 stříbrnou medailí. Staff byl členem výboru místního Spolku cukrářů a pernikářů (1892) i přísedícím soudu (1889). Po cukrářově smrti byla prodejna přemístěna do sousední ul. Arménské a po skonu jeho manželky prodána polskému obchodníkovi.

Kurier Lwowski, 9.9.1890 – seznam dárců prostředků obětem povodní v Praze
Hrob Františka Staffa na Lyčakivském hřbitově ve Lvově

 Ze smíšeného česko – německého manželství s Leopoldynou Fuhrherr se jim, kromě dalších šesti dětí, narodil slavný polský básník evropské moderny Leopold (člen ČB 1907-08), který byl opakovaně nominován na Nobelovu cenu. V rodinném hrobě na Lyčakivském hřbitově je spolu s rodiči pochován i jeho mladší sourozenec Karel (Ludwik Mariia), básník a prozaik. Další z potomků Staffa, František Hieroným je pro změnu považován za zakladatele polské ichtyologie.

Hrob Františka Staffa je dodnes k vidění na místním hřbitově, avšak stav náhrobku vyžaduje bezodkladnou rekonstrukci.

Zprávy o úmrti (Kurier Lwowski a Gazeta Lwowska ze dne 5.3.1902)

Zdroje: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra , https://www.szukajwarchiwach.gov.pl, Evžen Topinka – Archiv spolku Česká beseda ve Lvově (1867-1936) – ISBN 978-966-7022-65-5 – vydalo Centrum Evropy 2007, https://www.lvivcenter.org/uk/, Sto let českého života ve Lvově, II. díl, autor Ludvík Feigl, vyd. r. 1925 nákladem České besedy v Lvově, https://uk.wikipedia.org/wiki/, https://anno.onb.ac.at/, https://www.geni.com/people/Franciszek-Franti%C5%A1ek-Staff/6000000022231195302

© 2021 Petr Zenker