Historie konzulárního úřadu České (Československé) republiky ve Lvově sahá do počátku existence samostatného Československa.

Exequatur vydaný prvnímu konzulovi Františkovi Štilipovi

Prvním konzulem Československé republiky ve Lvově byl pan František Štilip, který předal konzulský patent 6. prosince 1921. Konzulát pak zahájil činnost 20. prosince 1921 (oficiálně 1. ledna 1922) a sídlil v Ulici 3 Maja 2 (dnes ul. Sičovych Srtilciv). Do jeho konzulárního obvodu patřila vojvodství Lwów, Stanislawów a Tarnopol.

Konzulát Československé republiky na ul. 3 Maja 2 (1921-1929)

Dne 11. října 1928 se ujal funkce konzula pan Jan Jirásek, ze jehož působení se v roce 1929 konzulát přestěhoval do budovy v ulici Kornela Ujejskiego 4 (nyní ul. Ustyjanovyče).

Od zřízení konzulátu jeho činnost úzce souvisela s válečným dědictvím i novým rozdělením střední Evropy po rozpadu Rakousko-uherské monarchie: převažovala agenda válečných škod, péče o válečné hroby a exhumace, repatriace, státoobčanská agenda, ale i vymáhání léčebného a alimentů. Až ve druhé polovině 20. let začíná nabývat na důležitosti i agenda obchodní, a to v přímé návaznosti na sjednání polsko-československé obchodní smlouvy.

Konzulát na ul. Kornela Ujejskiego 4 (1929-1939)

V letech 1934-1937 vedl konzulát pan Václav Čech. Poslední předválečný konzul dr. Karel Macháček předal konzulský patent 18. července 1937, aniž by tušil, jak tragické události jeho misi ukončí. Dr. Karel Macháček opustil Lvov 20. dubna 1939 poté, co 20. března odevzdal  konzulát německé úřední moci. 

Ve 30. letech konzulát vykazoval kromě běžné vízové a konzulární agendy taktéž aktivity kulturně-propagační a osvětové, zaměřoval se také na podporu cestovního ruchu a lázeňství. Neodmyslitelnou součástí jeho práce byla péče o zborovskou mohylu a hroby legionářů v Jazerné. Druhá polovina 30. let však byla poznamenána zhoršením politických poměrů a česko-polských vztahů, které se promítly do všech oblastí činnosti českého konzulárního zastoupení ve Lvově.

O obnovení konzulárního zastoupení České republiky ve Lvově, tentokrát na úrovni generálního konzulátu, bylo rozhodnuto v roce 2003. Ukrajinská strana udělila exequatur prvnímu generálnímu konzulovi samostatné České republiky ing. Milanu Janderovi dne 14. září 2003.

Generální konzulát zahájil činnost na stávající adrese (Antonovycha 130a) dne 5. ledna 2004, oficiální otevření konzulátu se konalo 20. ledna 2004. Konzulární obvod byl tehdy definován čtyřmi oblastmi: Lvovskou, Zakarpatskou, Ivano-Frankivskou a Ternopilskou. V roce 2006 pak bylo rozhodnuto o rozšíření konzulární působnosti GK Lvov i na oblast Volyňskou, Rivnenskou a Černiveckou. Činnost Generálního konzulátu ČR ve Lvově od počátku spočívala především ve vízové agendě, úsilí generálního konzula, nicméně, směřovalo i do oblasti kulturních a obchodních vztahů. Ing. Milan Jandera ukončil své působení ve Lvově 10. října 2007.

Konzulát na ul. Antonovycha 130A (od r. 2004)

Dne 1. listopadu 2007 se ujal funkce JUDr. Ladislav Hradil, který exequatur obdržel 18. dubna 2008.  V průběhu roku 2008 prošla budova konzulátu, nyní již ve vlastnictví českého státu, částečnou rekonstrukcí. Mise JUDr. Ladislava Hradila ve Lvově skončila  22. února 2009. V první polovině roku 2009 je činnost konzulátu opět na několik měsíců omezena z důvodu další fáze rekonstrukce objektu.

Dne 20. července  2009 přijíždí do Lvova generální konzul Mgr. David Pavlita. Exequatur mu bylo ukrajinskými úřady uděleno 6. srpna 2009, ve funkci zůstává do 13. září 2013. Aktivity konzulátu se ve větší míře rozšiřují i na kulturní a obchodní agendu.

Dne 16. září 2013 se funkce generálního konzula ujímá PhDr. Miroslav Klíma. Souhlas ukrajinské strany s působením ve funkci mu byl udělen dne 10. října 2013 a předán dne 24. října 2013 v Kyjevě. Za jeho působení ve funkci byla otevřena vízová centra ve Lvově, Ivano-Frankivsku a Užhorodu. Byl rovněž otevřen Honorální konzulát České republiky v Užhorodu.

Dne 10. října 2016 převzal na Ministerstvu zahraničních věcí Ukrajiny v Kyjevě exequatur nový generální konzul České republiky ve Lvově Mgr. Pavel Pešek.

Web Generálního konzulátu České republiky ve Lvově: http://mzv.cz/lvov/