Začátek historie lvovského architekta

Počátkem roku 1869 proběhla světovým tiskem zpráva, že pruský premiér Bismarck tajně odjel do Petrohradu dojednat důležitou smlouvu s carským dvorem, v únoru se objevila v místních novinách nabídka stavební zakázky na přeměnu koněspřežné dráhy císařovny Alžběty na trati linecko -budějovické na parovozní, prezidentem USA se v březnu stal Ulysses S. Grant, v dubnu byl do představenstva Spolku architektů a inženýrů v Čechách zvolen Josef Hlávka, novelou školského zákona ze 14.5.1869 byl zrušen vliv církve na výuku všech předmětů, kromě náboženství, rovněž bylo potvrzeno právo na výuku v jiném, než německém jazyku a zavedena povinná osmiletá školní docházka. Počátkem prázdnin je budoucímu podučiteli ve škole poblíž Vodňan nabízeno místo za 150 zlatých ročně + byt a otop, od poloviny srpna byl v Brně zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích, v listopadu se otřásla země v Tyrolsku a také byl otevřen Suezský průplav. V tomto roce zemřel např. přírodovědec Jan Evangelista Purkyně i francouzský skladatel Hector Berlioz a narodili se nejen Jan May, lékař a starosta Mariánských Hor u Ostravy, ruský mystik Grigorij Rasputin nebo Mahátma Gándhí.

Matriční záznam o narození Karla Boublíka

První listopadovou sobotu (6.) roku 1869 se v Kolinci, v katolické rodině, v domě č p. 42 (též hostinec U zeleného věnce) matce Marii Žofii (roz. Honzíková (Honzig)), dědičce rodného domu a otci Matěji Boublíkovi, který byl hospodářským adjunktem na kolineckém zámku a později též správcem nalžovského lihovaru v majetku JUDr. Eduarda Taafeho, narodil Karel Vilém Boublík. Dědeček Jan Boublík byl šafářem v Tedražicích, matka Marie byla jedinou dcerou Matěje Honzika a jeho ženy Anny Kohoutové z Lešišova. Matka KB porodila celkem 8 dětí, z nichž se dospělého věku dožili jen 3 chlapci. Karel byl po Josefovi (nar. 10.6. 1866, bud. voj. důstojník v Brně) a Janovi (13.2.1868 – 12.5.1939, abs. Fachschule für Weberei in Brünn, úředník a později tov. ředitel Fritsch a spol. v Brně), třetím synem. Po narození mladší sestry Růženy Vilemíny (30.8. 1873) se rodina z domu v Kolinci odstěhovala.

Zdroj: http://www.portafontium.eu/, https://www.kolinec.eu, http://www.mza.cz/

Dále – Přes Brno